Zpět

ACP - Autologous Conditioned Plasma

Léčba upravenou vlastní krevní plazmou

Metoda spočívá v aplikaci pacientovy vlastní odstředěné krevní plazmy, obohacené o krevní destičky s jejich růstovými faktory a dalšími působky, které se účastní reparačních procesů. Tímto se docílí rychlejšího hojení postižených šlach, vazů, svalů a jejich úponů. V poslední době se začala tato metoda používat k regeneraci a stabilisaci postižené kloubní chrupavky a zpomalení procesu arthrosy.

Jedná se o léčbu látkou tělu vlastní, s minimem komplikací či nežádoucích účinků za předpokladu dodržení standardních therapeutických podmínek. Dá se předpokládat, že efekt bude několikanásobně vyšší než u dnes obvykle používaných chondroprotektiv.

Tato metoda je poměrně nová, v zahraničí se používá několik málo let (s příznivými ohlasy), v České republice několik málo měsíců, tuzemské zkušenosti nejsou dosud rozsáhlé.

V naší ordinaci používáme metodu a přístroj firmy Arthrex se systémem dvojité stříkačky (Arthrex ACP Double Syringe System). Technické provedení spočívá v odběru 10ml krve ze žíly pacienta do speciální dvojité stříkačky, tato se vloží do centrifugy, kde dochází k odstředění krevní plazmy s obsahem krevních destiček a růstových faktorů od červených a bílých krvinek, plazma je nasáta vnitřní stříkačkou a za aseptických kautel ihned aplikována na postižené místo.

Velkou výhodou je, že výkon se provádí v jedné době a je poměrně rychlý, tj. odběr, zpracování a aplikace zahrnují celkem 15 – 20 minut. Pacient proto nemusí docházet jednou k odběru a podruhé, po zpracování, k aplikaci.

Indikace ACP

  • stabilizace a regenerace kloubní chrupavky - arthrosa,resp.chondromalacie I-III.st., st.p.traumatických postiženích chrupavky kloubní, st.p.ortopedických či traumatologických operacích kloubních
  • degenerativní postižení či poranění šlach,vazů a svalů včetně jejich úponů

Doporučené schéma aplikace ACP

  1. u postižení šlach, vazů a svalů či jejich úponů 1-2 aplikace, event. i více, v týdenních intervalech
  2. u postižení kloubních (arthrosa, chondromalacie, traumata kloubní, pooperační stavy) 4-6 aplikací v týdenních intervalech.
  3. možná kombinovaná léčba – aplikace ACP spolu s kyselinou hyaluronovou

Doporučení

  1. Před aplikací krevní plazmy (ACP) pacientům doporučujeme konzultovat ošetřujícího praktického lékaře o vhodnosti metody, s kontrolou KO a CRP.
  2. U pacientů s hematologickým onemocněním vyžadujeme předchozí hematologické vyšetření s vyjádřením k možnosti aplikace ACP.
  3. U pacientů užívajících Warfarin či analogické preparáty k ovlivnění krevní srážlivosti není nitrokloubní aplikace ACP vhodná.
  4. Pokud je pacient doporučen k aplikaci ACP ortopedem či traumatologem, prosíme o krátké písemné doporučení.

Úhrada

Metoda aplikace upravené vlastní krevní plazmy (ACP) není hrazena zdravotními pojišťovnami, pacient si ji hradí v plné výši.

Kontakt

Ortopedická ambulance
J. Švermy 385
295 01, Mnichovo Hradiště
Tel. +420 326 771 084
IČ: 66061920
Internet: www.ortopedie-kuzel.cz
Zpět